Βιβλία – Άρθρα – Συνέδρια

Βιβλία – Άρθρα – Συνέδρια

Δημοσιεύσεις

ΒΙΒΛΙΑ

 • Μουντάκης, Κ. (1993). Ανατομία ενός ημερήσιου μαθήματος Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη: Σάλτο.
 • Μουντάκης, Κ. (2006). Διδακτική και Κινητική μάθηση. Θεσσαλονίκη: Σάλτο
 • Μουντάκης, Κ. επιμ. (1992). Η Φυσική Αγωγή στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο: Εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Θεσσαλονίκη: Σάλτο.
 • Γολεγού, Σ., Ζήκος, Ι., Κατσικαδέλη, Α., Κυνηγού, Μ., Κωνσταντινάκος, Π., Μουντάκης, Κ., Σεραφειμίδης, Ι., Φιλίππου, Κ. (1997). Φυσική Αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο: Βιβλίο για τον διδάσκοντα. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Μουρατίδης, Ι., Μάστορα, Ι., Καμπίτσης, Χ., Μουντάκης, Κ. (1998). Οδηγός Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας για εκπαιδευτικούς. Αθήνα: Ίδρυμα Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας.
 • Μουντάκης, Κ., Βουζίκα, Ε., Γολεγού, Σ., Παπαδόπουλος, Α. (2002). Ολυμπιακή και Αθλητική Παιδεία. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Μεταφράσεις

 • Muska Mosston & Sara Ashworth. (1997). Teaching Physical Education (Η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής, σελ. 306). Μετ. επιμ. Μουντάκης, Κ. Θεσσαλονίκη: ΣΑΛΤΟ.

Ποιήματα

 • Μουντάκης, Κ. (2013). Οι μαραθωνοδρόμοι. Αθήνα: Γαβριηλίδης.

Συμβολή σε συλλογικούς τόμους

 • Μουντάκης, Κ., Κέλλης, Σ., Θεοδωράκου, Κ., Τσίσκαρης, Γ., Αγγελονίδης, Ι., Σαρασλανίδης, Π. (1988). Αθλητισμός & Παιδί: Οδηγίες και Προγράμματα διδασκαλίας. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, Γ.Γ.Α.
 • Αναστασιάδης, Μ., Κωνσταντινάκος, Π., Μουντάκης, Κ., Μπεργελές, Ν., Παλάντζας, Ε., Πανταζής, Ν., Πιπεράκης, Σ., Παπαχρίστου, Β., Τσούτσουρας, Σ., (1988). Αναλυτικό Πρόγραμμα και οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ.
 • Μουντάκης Κ., Μπελίτσος, Π., Πανταζής, Ν., Σεραφειμίδης, Ι., Σκορδίλης, Ι. (1990). Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου Λυκείου: Οδηγίες εφαρμογής στη διδασκαλία. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/ Δ/νση Φυσικής Αγωγής.
 • Ομάδα συγγραφέων (2001). Οδηγός για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης Καινοτόμων Δράσεων: Βιβλίο για τον καθηγητή. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Ομάδα συγγραφέων (2001). Οδηγός για την εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης: Βιβλίο για το Δάσκαλο. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Ομάδα συγγραφέων (2004). Προσεγγίσεις στην ύλη και στη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (σ. 149-167). Θεσσαλονίκη: Σάλτο.
 • Ομάδα συγγραφέων (2005). Επιμόρφωση συμβούλων και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Προσχολικής Εκπαίδευσης στο ΔΕΠΣ και τα ΑΠΣ (σ. 143- 148 και 149-162) Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Ομάδα συγγραφέων (2006). Επιμόρφωση στελεχών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών στο ΔΕΠΣ τα ΑΠΣ και το νέο διδακτικό υλικό του Γυμνασίου (σ. 168- 172 και 173-178). Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Επιστημονικός υπεύθυνος για τη συγγραφή δέκα βιβλίων Φυσικής Αγωγής Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου και ενός CD.

 • Ομάδα συγγραφέων (2006). Φυσική Αγωγή Α’ & Β’ Δημοτικού: Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Ομάδα συγγραφέων (2006). Φυσική Αγωγή Α’ & Β’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Ομάδα συγγραφέων (2007). Φυσική Αγωγή Γ’ & Δ’ Δημοτικού: Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Ομάδα συγγραφέων (2007). Φυσική Αγωγή Γ’ & Δ’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Ομάδα συγγραφέων (2006). Φυσική Αγωγή E’ & ΣΤ’’ Δημοτικού: Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Ομάδα συγγραφέων (2006). Φυσική Αγωγή E’ & ΣΤ’’ Δημοτικού: Βιβλίο Μαθητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Ομάδα συγγραφέων (2006). Φυσική Αγωγή Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Ομάδα συγγραφέων (2008). Φυσική Αγωγή Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Ομάδα συγγραφέων (2008). Φυσική Αγωγή Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Ομάδα συγγραφέων (2006). Φυσική Αγωγή Α’ Β’ Γ’ Γυμνασίου. Βιβλίο Μαθητή. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Ομάδα συγγραφέων (2008). CD Φυσική Αγωγή. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Πανεπιστημιακές Σημειώσεις

  • Μουντάκης, Κ. (2009). Η οργάνωση της Φυσικής Αγωγής και του σχολικού αθλητισμού.
  • Μουντάκης, Κ. (2009). Η αξιολόγηση των αθλητικών εκδηλώσεων.
  • Μουντάκης, Κ. (2008). Η οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Μουντάκης, Κ. (2009). Οργάνωση της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού. Από τις παραδόσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΄΄ Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων ΄΄.
 • Μουντάκης, Κ. (2010). Curriculum development in Olympic Education. Από τις παραδόσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΄΄ Olympic studies, Olympic Education, Organization and management of Olympic events ΄΄.

Άρθρα σε ξενόγλωσσα Περιοδικά

 • Mountakis, C. (2001). Differences between Physical Education and top – level sport. European Physical Education Review, 7(1), 92-106.
 • Kabitsis, C., Harahousou, Y., Arvaniti, N., Mountakis, K. (2002). Implementation of Olympic Culture in the School Curriculum in Greece. The Physical Educator, 59(4), 184-192.
 • ALEXANDRA TRIPOLITSIOTI, KONSTANTINOS MOUDAKIS, PANTELIS KONSTANTINAKOS, PANAGIOTIS THEODORIKAKOS (2007). The management competencies of the directors of youth centres and indoor facilities in the municipalities. Biology of Exercise, 3, 47-58.
 • COSTAS MOUNTAKIS, VASSILIKI AVGERINOU, GEORGE KYPRAIOS (2008). The organization of the Greek Athletic Schools. Biology of Exercise, 4, 59-74.
 • Bournelli Pagona & Mountakis Costas (2008). The development of Motor Creativity in Elementary Schools Children and its Retention. Creativity Research Journal, 20(1), 72-80.
 • Papadimitriou, E., Mountakis, K., Xania, M., Iembo R. (2008). Educational and origin influences on university students’ aesthetic body concept. In Rosanna Lembo & Pantelis Konstantinakos (ed). PAST FUTURE: Arts, Sport & Science in Ancient Sparta of the Third Millennium (pp. 29-40). Italy: Aracne.
 • Gdonteli, K., Mountakis, C., Konstantinakos, P. Gavriilidis, A. (2008). Examining sport motivation in university sport intramural participation. In Rosanna Lembo & Pantelis Konstantinakos (ed). PAST FUTURE: Arts, Sport & Science in Ancient Sparta of the Third Millennium (pp. 51-59). Italy: Aracne.
 • Tremouli, M., Konstantinakos, P., Mountakis, K., Lempo, R. (2008). The adventures of the human body in history. In Rosanna Lembo & Pantelis Konstantinakos (ed). PAST FUTURE: Arts, Sport & Science in Ancient Sparta of the Third Millennium (pp. 69-78). Italy: Aracne.
 • Papapostolou, M., Georgiadis, K., Konstantinakos, P., Mountakis K., Iembo, R. (2008). The organization of physical activities in the educational system of ancient Sparta. In Rosanna Lembo & Pantelis Konstantinakos (ed). PAST FUTURE: Arts, Sport & Science in Ancient Sparta of the Third Millennium (pp. 91-98). Italy: Aracne.
 • Psarakis, P., Konstantinakos, P., Mountakis, K., Papadopoulos, A. (2008). The paradox of the non-independent ‘national’ football teams. In Rosanna Lembo & Pantelis Konstantinakos (ed). PAST FUTURE: Arts, Sport & Science in Ancient Sparta of the Third Millennium (pp. 99-116). Italy: Aracne.
 • Papapostolou, M., Konstantinakos, P., Georgiadis, K., Mountakis, K., Iembo, R. (2008). The social role that dance played in the ‘’agogi’’ of ancient Sparta. In Rosanna Lembo & Pantelis Konstantinakos (ed). PAST FUTURE: Arts, Sport & Science in Ancient Sparta of the Third Millennium (pp. 117-126). Italy: Aracne.
 • Tripolitsioti, A., Mountakis, C., Strigas, E. 2009). Sport Science as a determinative Factor in Management of Indoor Facilities in Municipal Sport Organizations. J. Applied Sciences, 9(14), 2649-2652.
 • Argiriadou, Eir., Moudakis, K., Zakas, Ath., Konstadinakos, P., Mavrovouniotis, F. (2009). The effect of a Greek traditional dances session on psychological state of women of different ages. Buletin Stiintific, 13(1), 46-50.
 • Argiriadou, Eir., Moudakis, K., Zakas, Ath., Konstadinakos, P., Mavrovouniotis, F. (2009). The effect of a programme of Greek traditional dances on kinesthesis and time coincidence of girls. Buletin Stiintific, 13(1), 58-62.
 • Papapostolou, M., Konstantinakos, P., Mountakis, C., Georgiadis, K. (2010). Rites of passage and their role in the socialization of the Spartan youth. Choregia, 6(1), 43-52.
 • Gdonteli Krinanthi, Mountakis Konstantinos, Gavriilidis Andreas (2010). Self-determination and sport commitment: an evaluation by University intramural participants. International Journal of Fitness, 6(1), 41-52.
 • Lioumpi, P., Georgiadis, K., & Mountakis, K. (2010). The attitudes towards and behaviour of twelve-year-old Greek students to nutrition, smoking, stress and physical activity. Biology of Exercise, 6(1), 13-27.
 • Stivaktaki – Moudatsou, Ch., Mountakis, C., Bournelli, P. (2010). The effect of a cross-curricular study programme on the attitudes and perceptions of Greek pupils towards traditional (folk) dance in the First Year of Secondary School. Research In Dance Education, 11(3), 193–211.
 • GDONTELI KRINANTHI, MOUNTAKIS KONSTANTINOS, GAVRIILIDIS ANDREAS, (2011) Psychological constraints in academic sports and service quality. Biology of Exercise, 7(2), 35-48
 • Kontodimaki, V., Mountakis, C., Travlos, A. K., Stergioulas, A. (2012). The investigation of the efficiency of the organization of the Physical Training in Greek Army. Biology of exercise, 8(1), 27-36. DOI: http:doi.org/10.4127/jbe.2012.0052
 • Mavrovouniotis, F., Papaioannou, Chr., Argiriadou, Eir., Mountakis, C., Konstadinakos, P., Pikoula, I. (2013). The Effect of a Combined Training Program with Greek Dances and Pilates on Balance of Blind Children. Journal of Physical Education and Sport, 13(1), 91-100. Index Copernicus, IC Value-current 3.65.
 • Argiriadou, Eir., Mountakis, C., Konstadinakos, P., Zakas, A., Mavrovouniotis, F., Mavrovounioti, Chr. (2013). The effect of a single bout of Greek dances on subjective health of middle-aged people. Journal of Physical Education and Sport (JPES), 13(2), 177-183, 2013. Index Copernicus, IC Value-current 3.65
 • Argiriadou Eir., Mountakis C., & Konstadinakos P. Zakas A., Mavrovouniotis F., Mavrovounioti Ch. (2013). The physiological effects of Greek traditional dances on mood states of middle-aged people. Sport- und Präventivmedizin, 43(2), 4-6. Καταχωρημένο στο Springer.
 • Pateraki, M. & Mountakis, C. (2013). Zorba’s Cinematic Dance: Global Fame, Local Claim Beyond Studios and Screens. Science of Dance, 6, 67-85.
 • Vasiliki Kontodimaki and Costas Mountakis (2014). Disparities among Greek Army Units due to Physical Training Instructor’s Competency Influencing the Organizational Efficiency of the Army Physical Training. The Open Sports Sciences Journal, 7, 65-72.
 • Pantazi, T., Mountakis, C. (2015). Views of teachers on teacher training in physical education based on the manual for the first class (thirteen-year- olds) in greek secondary schools. Choregia, 11(3), 1-23.
 • Karakatsanis K., Kipreos G., Mountakis C., Stergioulas A.(2015). The commuting profiles of the principals: Their views on the surrounding built environment and infrastructure of their schools and the factors that affect the active commuting of students to and from school. International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism 17(α), 1-13
 • CHRYSI MAVROVOUNIOTI4, CONSTANTINOS MOUNTAKIS5, NIKITAS NIKITARAS, ASTERIOS DELIGIANNIS. (2016). The Evaluation of Physical Health of Elderly Participants or Non-Participants in a Greek Dances Program. Journal of Physical Education and Sport.
 • Spetsotaki, C. Mountakis, P. Konstantinakos, K. Georgiadis, G. Kipreos. (2016). The Appraisal, by Pupils in the 5th and 6th Classes of Junior School, of the Physical Education Manual Proscribed for them. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(3), 486-495.
 • COSTAS MOUNTAKIS (2016). Olympic education in all Greek schools: adoption and abandonment. AUC KINANTHROPOLOGICA, (52)2, 41-55. DOI: 10.14712/ 23366052. 2016.10.
 • Chris P. Lamprou1, Costas M. Mountakis, Sofia Th. Papazoglou, Nikitas Ν. Nomikos, Kondylo A. Terzi. (2017). Evaluating the Effectiveness of PESS Departments’ Undergraduate Programs in Greek Universities, in Terms of Their Correlation with PE School Curriculum: Creation and Implementation of a Criteria-Based Instrument. American Journal of Educational Research, 5(11), 1120-1130. doi: 1012691-5-11-2.

Άρθρα σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με κριτές)

 • Μουντάκης, Κ. (1986). Θεωρίες που εξετάζουν ποια μαθήματα πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία με ειδική αναφορά στη Φυσική Αγωγή. Σκοποί της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο. ΛΟΓΟΣ και ΠΡΑΞΗ, 29, 92-113.
 • Μουντάκης, Κ. (1989). Προγραμματισμός της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό και Γυμνάσιο. ΛΟΓΟΣ και ΠΡΑΞΗ, 39, 73-106.
 • Μουντάκης, Κ. (1994). Γιατί η απόκτηση κινητικών – αθλητικών δεξιοτήτων και όχι η καλή φυσική κατάσταση πρέπει να αποτελεί τον κυρίαρχο στόχο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο. Π.Ε.Π.Φ.Α., 54, 23-28.
 • Μουντάκης, Κ. (1995). Διαφορές μεταξύ Αγωνιστικού Αθλητισμού (Πρωταθλητισμού) και Φυσικής Αγωγής. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 1, 13-37.
 • Μουντάκης, Κ. (1998). Η ανάγκη αξιολόγησης των στόχων της Φυσικής Αγωγής για μια επιστημονικά οργανωμένη διδασκαλία. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 4/5, 17-29.
 • Μουντάκης, Κ. & Αρβανίτη, Κ. (1999). Αθλητικές εγκαταστάσεις σχολείων Β/βάθμιας εκπαίδευσης νομού Αττικής. Η Φυσική Αγωγή στο γύρισμα του αιώνα (σελ. 29-34). Τρίκαλα: εκδόσεις ΕΛΛΗΝ.
 • Μουντάκης, Κ. & Αρβανίτη, Κ. (1999). Αθλητικές εγκαταστάσεις σχολείων Β/βάθμιας εκπαίδευσης της χώρας εκτός νομού Αττικής. Η Φυσική Αγωγή στο γύρισμα του αιώνα (σελ. 35-39). Τρίκαλα: εκδόσεις ΕΛΛΗΝ.
 • Μουντάκης, Κ. (2000). Αξίες που πρέπει να καλλιεργεί η Ολυμπιακή και Αθλητική Παιδεία. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 8/9, 29-38.
 • Μουντάκης, Κ. & Ψωματάκης, Δ. (2001). Χρόνος ενεργητικής συμμετοχής αρχάριων μαθητών σε μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία,10/11, 133-140.
 • Μουντάκης, Κ. (2002). Ντόπινγκ και ηθικά διλήμματα στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 12/13, 63-79.
 • Δροσινού, Μ., Μουντάκης Κ. (2003). Δραστηριότητες μαθησιακής ετοιμότητας και αρχές εφαρμογής προγράμματος Ολυμπιακής Παιδείας σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ). Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 14/15, 27-41.
 • Μουντάκης, Κ., Λάμπρου, Χ. (2003). Ο προγραμματισμός των αθλητικών δραστηριοτήτων στην Α/βάθμια εκπαίδευση. Οργάνωση του Αθλητισμού, 1, 110-118.
 • Νικηταράς, Ν., Διλλάλου, Α., Μουντάκης, Κ. (2003). Η γυμναστική μεσότης και η σχέση της με το ευ ζην του πολίτη στην κλασική εποχή. Οργάνωση του Αθλητισμού, 1, 77-79.
 • Παπαντωνίου, Γ., Μουντάκης, Κ. (2003). Οι θεϊκές επεμβάσεις στους επικήδειους αγώνες του Πατρόκλου και οι νοηματικές τους προεκτάσεις. Οργάνωση του Αθλητισμού, 1, 80-84.
 • Χατζόπουλος, Δ., Γλυνιά, Ε., Μπουρνέλλη, Π., Μουντάκης, Κ. (2004). Η βαθμολογία των μαθητών στη Φυσική Αγωγή. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 16/17, 33-41.
 • Δασκαλάκης, Σ., Μουντάκης, Κ., Αυγερινού, Β. (2004). Οι εγκαταστάσεις του ποδοσφαίρου και οι υπηρεσίες προς τους θεατές: Μια συγκριτική μελέτη μεταξύ Α΄ Εθνικής Κατηγορίας Ελλάδας και Αγγλίας. Οργάνωση του Αθλητισμού, 1, 5-16.
 • Αυγερινού, Β., Μουντάκης, Κ., Δασκαλάκης, Σ., Φαμίσης, Κ. (2004). Ο Ευρωπαϊκός Ανταγωνισμός στο Champion League και η καθιέρωση της αδειοδότησης της UEFA. Η νέα πρόκληση του Ελληνικού Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Οργάνωση του Αθλητισμού, 1, 59-63.
 • Βασιλική Αυγερινού, & Κων/νος Μουντάκης (2005). Αθλητισμός και οικονομία. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 18/19, 79-98.
 • Κων/νος Μουντάκης, Βασιλική Αυγερινού, Κων/νος Φαμίσης, (2005). Η οργάνωση του αθλητισμού υψηλής επίδοσης σε διεθνές επίπεδο. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 18/19, 111-125.
 • Κοντοδημάκη, Β., Μουντάκης, Κ., Φάσσος, Δ. (2006/2007). Η δημιουργία λογισμικού για την οργάνωση και παρακολούθηση της διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 20/21, 11-34.
 • Γδοντέλη, Κ. & Μουντάκης, Κ. (2008). Διερεύνηση των ψυχολογικών δεσμεύσεων σε αθλούμενους φοιτητές ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 22/23, 61-73.
 • Στιβακτάκη, Χ., Μουντάκης, Κ., Μπουρνέλλη, Π. (2008). Διαθεματική διδασκαλία και παραδοσιακός χορός στο σχολείο με βάση το εννοιολογικό μοντέλο του χορού. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 22/23, 11-16.
 • Κώτσου, Αι., Τσαλουχίδης, Α., Μουντάκης, K. (2009). H αντίληψη μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, που σχετίζονται με τον αθλητισμό, για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 24/25, 86-102.
 • Γρηγορίου, Ι., Σπινθουράκη, Ι. Μουντάκης, Κ., Καμαριανός, Ι. (2009). Οι στάσεις καθηγητών/τριών Φυσικής Αγωγής Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 24/25, 12-30.
 • Στιβακτάκη, Χ. Μουντάκης, Κ., Μπουρνέλλη, Π. (2010). Η επίδραση ενός διαθεματικού προγράμματος παραδοσιακών χορών στην παρακίνηση μαθητών/τριών Α΄ τάξης Γυμνασίου για συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 25, 137-160.
 • Λιούμπη, Π., Γεωργιάδης, Κ., Μουντάκης, Κ. (2010). Εφαρμογή παρεμβατικού προγράμματος για την ανάπτυξη συμπεριφορών που σχετίζονται με το τίμιο παιχνίδι σε μαθητές/τριες ΣΤ΄ Δημοτικού μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 25, 61-75.
 • Παπαδόπουλος, Α., Μουντάκης, Κ., Στεργιούλας, Α., Κωνσταντινάκος, Π. (2012). Κατασκευή ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των παραγόντων οργάνωσης του παιδικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 27, 45-58.
 • Φλουρής, Σ., Ζωγράφου, Μ., Μπουρνέλλη, Π. Μουντάκης, Κ. (2012). Η διδασκαλία του παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 27, 96-118.
 • Λάμπρου, Χρ., Μουντάκης, Κ., Λινάρδος, Π. (2013). Ελληνικά αθλητικά σωματεία: η περίπτωση του γυμναστικού συλλόγου Κύμης. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 28, 33-49
 • Λάμπρου, Χρ., Μπουρνέλλη, Π., Μανασής, Β., Μουντάκης, Κ. (2013). Σημαντικές επιμορφώσεις, συνέδρια και σεμινάρια με κύριο ή επιμέρους θέμα τη σχολική φυσική αγωγή που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από την ίδρυση του κράτους μέχρι σήμερα. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 28, 50-73.
 • Πανταζή, Τ., Μουντάκης, Κ., Κωνσταντινάκος, Π. (2013). Η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στις θεματικές ενότητες του βιβλίου του εκπαιδευτικού της Α΄ τάξης του γυμνασίου. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 28, 74-92.
 • Φλουρής, Σ., Μπουρνέλλη, Π., Μουντάκης, Κ. (2013). Πρόταση ενός μοντέλου για τη μετατροπή του ελληνικού παραδοσιακού χορού σε διδάξιμη γνώση. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 28, 108-123.
 • Σπετσωτάκη, Ρ., Μουντάκης, Κ, & Κωνσταντινάκος, Π. (2015). Η αξιολόγηση του βιβλίου Φυσικής Αγωγής του εκπαιδευτικού των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Αναζητήσεις στη Φυσικής Αγωγή & τον Αθλητισμό, 13(1), 101-114
 • Καρακατσάνης Κ., Κυπραίος Γ., Μουντάκης Κ., Στεργιούλας Α., Τρίγωνης Ι. (2015). Η συνολική στάση των μαθητών από δημόσια σχολεία των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης έναντι στη φυσική δραστηριότητα. Περιοδικό Αθλητικού Τουρισμού και Αναψυχής 9, 1-12
 • Μακρής, Αλ., Γεωργιάδης, Κ. & Μουντάκης, Κ. (2015). Το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτόμων προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας στα σχολεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ελλάδος το 2004. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 30, 108-123.

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

 • Μουντάκης, Κ. (1993). Ελάχιστος αριθμός μαθημάτων για τη μεταβολή του επιπέδου μάθησης στο βόλεϊ στη Γ’ τάξη Γυμνασίου. ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, Άθληση και Κοινωνία, 6, 11.
 • Μουντάκης, Κ. (1993). Χρόνος ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε μαθήματα μπάσκετ, βόλεϊ και χορών. ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, Άθληση και Κοινωνία, 6, 40.
 • Μουντάκης, Κ. (1994). Γιατί η απόκτηση των αθλητικών δεξιοτήτων – τεχνικών και όχι η καλή φυσική κατάσταση – υγεία πρέπει να αποτελεί τον πρώτο στόχο της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό και Γυμνάσιο. ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, Άθληση και Κοινωνία, 9, 54.
 • Μουντάκης, Κ. (1995). Χρόνος ενεργού συμμετοχής των μαθητών Γυμνασίου σε μαθήματα μπάσκετ. ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, Άθληση και Κοινωνία, 11, 79.
 • Μουντάκης, Κ.(1996).Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου. ΥΠΕΠΘ/ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, σ. 506-516. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
 • Μουντάκης, Κ. (1998). Χρόνος ενεργού συμμετοχής αρχαρίων μαθητών σε μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης. ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, Άθληση και Κοινωνία, 20, 14.
 • Μουντάκης, Κ. (1999). Παράγοντες που συμβάλουν στην αναβάθμιση του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής και ιεράρχηση τους. Πρακτικά πρώτου και δεύτερου εθνικού συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού. Κύπρος, σελ. 72-78.
 • Μουντάκης, Κ. (1999). Διαχρονικές τάσεις της Φυσικής Αγωγής και η επίδρασή τους στα Αναλυτικά Προγράμματα και στις μεθόδους διδασκαλίας. Πρακτικά πρώτου συνεδρίου της ΕΛ.Ε.Αθλ.Ε. Αθήνα, σελ. 61-62.
 • Mountakis Costas (2002). The need to include Olympic Values in Physical Education. Proceedings 7th Congress of the European College of Sport Science. Athens, p. 562.
 • Ντάνης, Α., Τσακιράκη, Σ., Μπούτσικας, Ν., Χατζιάρας, Α., Θεοδωράκης, Ι., Μουντάκης, Κ. (2002). Αθλητική Αγωγή και Ολυμπιακή Παιδεία: στάσεις των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής Α/θμιας εκπαίδευσης στη διεύρυνση της σχολικής Φυσικής Αγωγής. Άθληση και Κοινωνία, 31, 114.
 • Μπεληγιάννη, Ε., Μπουρνέλλη, Π., Μουντάκης, Κ. (2002). Η ανάπτυξη του ψυχοκινητικού τομέα σε παιδιά Α΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Άθληση και Κοινωνία, 31, 220.
 • Μπόντζου, Μ., Μπουρνέλλη, Π., Μουντάκης, Κ. (2002). Η καλλιέργεια της κινητικής δημιουργικότητας σε μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Άθληση και Κοινωνία, 31, 268.
 • Λάμπρου, Χ., & Μουντάκης, Κ. (2002). Διερεύνηση εφαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια Εκπ/ση. Πρακτικά τρίτου συνεδρίου της ΕΛ.Ε.Αθλ.Ε. Αθήνα, σελ. 86.
 • Λάμπρου, Χ., Μουντάκης, Κ. (2003). Απόψεις και στάσεις των καθηγητών Φυσικής Αγωγής σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος στην Α/βάθμια Εκπ/ση. Άθληση και Κοινωνία, 34, 223.
 • Μουντάκης, Κ. (2003). Συγκεντρωτικά και αποκεντρωμένα Αναλυτικά Προγράμματα Φυσικής Αγωγής. Πρακτικά τέταρτου συνεδρίου της ΕΛ.Ε.Αθλ.Ε. Ηράκλειο, σελ. 58.
 • Μουντάκης, Κ. (2003). Σύγχρονες τάσεις στη Φυσική Αγωγή. Πρακτικά τέταρτου συνεδρίου της ΕΛ.Ε.Αθλ.Ε. Ηράκλειο, σελ. 69.
 • Bournelli, P., Mountakis, K. (2004). The development of motor creativity in elementary school children and its retention. Proceedings of the Pre-Olympic Congress, I, p. 337-338.
 • Mantzouranis, N., Pilianidis, T., Douda, H., Mountakis, K., Tokmakidis, S. (2004). Development of a Physical activity and life – style questionnaire for children: a preliminary study. Proceedings of the Pre-Olympic Congress, II, p. 372.
 • Μαντζουράνης, Ν., Δούδα, Ε., Πυλιανίδης, Θ., Βουζίκα, Ε., Μουντάκης, Κ., Τοκμακίδης, Σ. (2004). Δημιουργία ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης φυσικής δραστηριότητας και τρόπου ζωής σε εφήβους μαθητές και μαθήτριες. Πρακτικά 12ου Παγκόσμιου συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Άθληση και Κοινωνία, 36, σελ. 264.
 • Δασκαλάκης, Σ., Μουντάκης, Κ. (2005). Οι εγκαταστάσεις του ποδοσφαίρου και οι υπηρεσίες προς τους θεατές. Μια σύγκριση μεταξύ Α’ Εθνικής κατηγορίας Ελλάδας και Αγγλίας. Πρακτικά 13ου Παγκόσμιου συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και. Αθλητισμού. Άθληση και Κοινωνία, 36, σελ. 85-86.
 • Πέρρου, Αικ., Φουντοπούλου, Μ., Μπουρνέλλη, Π., Μουντάκης, Κ. (2005). Η νοητική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού στο πλαίσιο της γνωστικής και κοινωνικογνωστικής θεωρίας μάθησης. Άθληση και Κοινωνία, 36, σελ. 168.
 • Δασκαλάκης, Σ., Μουντάκης, Κ. (2006). Μεταολυμπιακή ανάπτυξη: «Εθνικός οργανισμός διεκδίκησης διοργανώσεων». Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (16-18 Μαΐου) σελ. 7.
 • Αυγερινού, Β., Γιακουμάτος, Σ., Κωνσταντινάκος, Π., Μουντάκης, Κ. (2006). Οικονομική προσέγγιση της βαθμολογικής κατάταξης στο ελληνικό ποδόσφαιρο: σχέση θέσης και εξόδων. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου συνεδρίου Ελλ.Ε.Δ.Α., 24-26 Νοεμβρίου. Εύοσμος, σελ. 31-34.
 • Γδοντέλη, Κ., Αυγερινού, Β., Μουντάκης. Κ. (2006). Κίνητρα συμμετοχής Ελλήνων φοιτητών σε αθλητικές δραστηριότητες. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου συνεδρίου Ελλ.Ε.Δ.Α., 24-26 Νοεμβρίου Εύοσμος, σελ. 42-45.
 • Αυγερινού, Β., Μουντάκης, Κ., Κυπραίος, Γ. (2007). Η αξιολόγηση των Τμημάτων Αθλητικής διευκόλυνσης. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (16-18 Μαΐου) σελ. 1.
 • Αυγερινού, Β., Κωνσταντινάκος, Π., Μουντάκης, Κ. (2007). Σύγκριση των οικονομικών προβλημάτων και των αιτίων τους μεταξύ Ελληνικών Π.Α.Ε. και Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών ομάδων. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (16-18 Μαΐου) σελ. 1.
 • Γδοντέλη, Κ., Μουντάκης, Κ., Κωνσταντινάκος, Π. (2007). Αξιολόγηση Του Service Quality Scale σε Αθλούμενους Φοιτητές Ελληνικών Α.Ε.Ι. Και Τ.Ε.Ι. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 15ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (16-18 Μαΐου), σελ. 3.
 • Γδοντέλη, Κ., Μουντάκης, Κ., Κωνσταντινάκος, Π. (2007). Αξιολόγησης της κλίμακας κινήτρων στον αθλητισμό σε αθλούμενους φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Πρακτικά 2ου Παγκοσμίου και Πανελληνίου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού. Σπάρτη (7-10 Ιουνίου). Οργάνωση του Αθλητισμού, 3, 33-34.
 • Κοντοδημάκη, Β., Μουντάκης, Κ., Φάσσος, Δ. (2007). Δημιουργία λογισμικού για τη διευκόλυνση της οργάνωσης και διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Πρακτικά 2ου Παγκοσμίου και Πανελληνίου Συνεδρίου Διοίκησης Αθλητισμού. Σπάρτη (7-10 Ιουνίου)]. Οργάνωση του Αθλητισμού, 3, 50.
 • Mountakis Constantinos (2007). The introduction of Olympic Education to Greek Schools. Στο συνέδριο Beijing Forum 2007. The Harmony of Civilization and Prosperity for All – Diversity in the Development of Human Civilization. Beijing 2-4 November.
 • Γδοντέλη, Κ., Μουντάκης, Κ. (2007). Η παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσιών στον αθλητισμό στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση. Πρακτικά 8ου Πανελληνίου συνεδρίου Ελλ.Ε.Δ.Α, 14-16 Δεκεμβρίου, σελ. 15-17.
 • Κοντοδημάκη, Β., Μουντάκης, Κ., Δημητρίου, Α. (2008). Η εκπαιδευτική οργάνωση και διαχείριση της Φυσικής Αγωγής στο στρατό των Η.Π.Α. Πρακτικά 11oυ Πανελληνίου Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού με Διεθνή Συμμετοχή, ΕΓΒΕ Θεσσαλονίκη (11-13 Μαΐου). Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 67, 89.
 • Κοντοδημάκη, Β., Μουντάκης, Κ., Δημητρίου, Α. (2008) Η εκπαιδευτική οργάνωση και διαχείριση της Φυσικής Αγωγής στο Βρετανικό στρατό. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (16-18 Μαΐου), σελ. 8.
 • Κοντοδημάκη, Β., Μουντάκης, Κ., Δημητρίου, Α. (2008). Η εκπαιδευτική οργάνωση και διαχείριση της Φυσικής Αγωγής στον Καναδικό στρατό. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 16-18 Μαΐου, σελ. 9.
 • Λιούμπη, Π., Γεωργιάδης, Κ., Μουντάκης, Κ., Ιατρού, Ν. (2008) Τι γνωρίζουν οι Έλληνες μαθητές για την Ιστορία των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 16-18 Μαΐου, σελ. 5.
 • Λιούμπη, Π., Γεωργιάδης, Κ., Μουντάκης, Κ., Καραγεώργη, Φ. (2008). Τι γνωρίζουν οι Έλληνες μαθητές για τα Ολυμπιακά Ιδανικά, τα σύμβολα και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 16-18 Μαΐου, σελ. 5.
 • Στιβακτάκη, Χ. Μουντάκης, Κ. Μπουρνέλλη, Π, Γεωργιάδης, Κ. (2008). Η γυναικεία παρουσία στον αθλητισμό στη σύγχρονη εποχή και η συμβολή της στο γυναικείο κίνημα. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 16-18 Μαΐου, σελ. 5.
 • Γδοντέλη, Κ., Μουντάκης, Κ., Στεργιούλας, Α., Γαβριηλίδης, Α. (2008). Ψυχολογικές δεσμεύσεις αθλουμένων φοιτητών σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 16ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή 16-18 Μαΐου, σελ. 17.
 • Avgerinou, V., Giakoumatos, S., Konstantinakos, P., Mountakis, K. (2008). The Demand for Greek Professional Football, 16th European Association of Sport Management (EASM) Congress, Sept. 10th-13th, Bayreuth/Heidelberg, Germany. (pp. 200-203).
 • Λιούμπη, Π., Μουντάκης, Κ., Γεωργιάδης, Κ. (2008). Απόψεις Ελλήνων μαθητών και μαθητριών για τη χρήση αναβολικών ουσιών. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αθλητικής Διοίκησης. Συνδιοργάνωση ΕΟΕ-ΕΛΛΕΔΑ, 12-14 Δεκεμβρίου Αθήνα, σελ. 55-58.
 • Χαροκοπάκη, Μ., Χατζηγιάννη, Ε., Μουντάκης Κ., & Τραυλός, Α. (2008). Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο: η περίπτωση της ΝΙΚΕ. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αθλητικής Διοίκησης. Συνδιοργάνωση ΕΟΕ-ΕΛΛΕΔΑ, 12-14 Δεκεμβρίου Αθήνα, σελ. 81-82.
 • Αυγερινού, Β., Κωνσταντινάκος, Π., Μουντάκης, Κ. (2008). Αποδόσεις του ποδοσφαίρου στο χρηματιστήριο το παράδειγμα των Αγγλικών ομάδων. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου συνεδρίου Αθλητικής Διοίκησης. Συνδιοργάνωση ΕΟΕ-ΕΛΛΕΔΑ, Αθήνα 12-14 Δεκεμβρίου σελ. 93-97.
 • Κώτσου, Αι., Τσαλουχίδης, Α., Μουντάκης, Κ. (2008). Κοινωνική ευθύνη σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον αθλητισμό (άμεσα ή έμμεσα). Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αθλητικής Διοίκησης. Συνδιοργάνωση ΕΟΕ-ΕΛΛΕΔΑ, 12-14 Δεκεμβρίου Αθήνα, σελ. 98-102.
 • Κοντοδημάκη, Β., Μουντάκης, Κ., Δημητρίου, Α. (2009) Η εκπαιδευτική οργάνωση και διαχείριση της Φυσικής Αγωγής στον Ελληνικό Στρατό Ξηράς. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Κοντοδημάκη, Β., Μουντάκης, Κ., Δημητρίου, Α. (2009). Διαδικασία σύνταξης-κατασκευής ερωτηματολόγιου για τη διερεύνηση της οργάνωσης της Φυσικής Αγωγής του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Τριπολιτσιώτη, Α., Μουντάκης, Κ., Τραυλός, Α., Στεργιούλας, Α. (2009). Η Αθλητική επιστήμη ως καθοριστικός παράγοντας στη διοίκηση κλειστών χώρων άθλησης των δημοτικών αθλητικών οργανισμών. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Τριπολιτσιώτη, Α., Μουντάκης, Κ., Τραυλός, Α., Στεργιούλας, Α. (2009). Οι δεξιότητες οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων είναι ο κύριος παράγοντας των διοικητικών ικανοτήτων για τη διοίκηση των γυμναστηρίων των δημοτικών αθλητικών οργανισμών. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Μουντάκης, Κ., Τριπολιτσιώτη, Α., Τραυλός, Α., Στεργιούλας, Α. (2009). Διοικητικές ικανότητες των υπευθύνων λειτουργίας των ανοικτών/κλειστών χώρων άθλησης των δημοτικών αθλητικών οργανισμών Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Λιούμπη, Π., Γεωργιάδης, Κ., Μουντάκης, Κ. (2009). Στάσεις και απόψεις Ελλήνων μαθητών/τριων για το τίμιο παιχνίδι. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Λιούμπη, Π., Γεωργιάδης, Κ., Μουντάκης, Κ. (2009). Συμπεριφορές που σχετίζονται με το τίμιο παιχνίδι Ελλήνων μαθητών/τριών της ΣΤ΄ Δημοτικού. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Πανταζή, Δ., Μουντάκης, Κ., Βρεκού, Β. (2009). Η ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στις θεματικές ενότητες του Αναλυτικού Προγράμματος σε σχέση με το φύλο. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Πανταζή, Δ., Μουντάκης, Κ., Βρεκού, Β. (2009). Ικανοποίηση από την επιμόρφωση που παρέχεται στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής αναφορικά με το βιβλίο Φυσικής Αγωγής του καθηγητή της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Στιβακτάκη, Χ., Μουντάκης, Κ., Μπουρνέλλη, Π. (2009). Το εννοιολογικό μοντέλο του Παραδοσιακού χορού. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Στιβακτάκη, Χ., Μουντάκης, Κ., Μπουρνέλλη, Π. (2009). Διαθεματική διδασκαλία και Παραδοσιακός χορός στο σχολείο με βάση το εννοιολογικό μοντέλο του χορού. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (22-24 Μαΐου).
 • Τσώνη, O., Κωνσταντινάκος, Π., Τραυλός, Α., Μουντάκης, Κ. (2009). Ο ελεύθερος χρόνος σε σχέση με τη κοινωνική και γεωγραφική διαστρωμάτωση στη Λακωνία, στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχολογίας που οργάνωσε στη Σπάρτη η Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Ψυχολογίας.
 • Argiriadou Eir., Mountakis C., Zakas Ath., Konstadinakos P., Mavrovouniotis F. (2009). The effect of a Greek traditional dances session on psychological state of women of different ages. Proceedings 2nd Annual International Conference: Physical Education Sport and Health, Pitesti, 20th – 22nd of November 2009, Romania. Buletin Sientific, 13(1), 46-50.
 • Argiriadou Eir., Mountakis C., Zakas Ath., Konstadinakos P., Mavrovouniotis F. (2009). The effect of a programme of Greek traditional dances on kinesthesis and time coincidence of girls. Proceedings 2nd Annual International Conference: Physical Education Sport and Health, Pitesti, 20th-22nd November 2009, Romania. Buletin Sientific, 13(1), 58-62.
 • Λάμπρου, Χ., Μπουρνέλλη, Π., Μουντάκης, Κ., Αλμπανίδης, Ε., Φρυδάκη, Ε. (2010). ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Π.Ι.)/ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Κ.Ε.Μ.Ε.) ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗ Φ.Α. (1964-2008). Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (21-23 Μαΐου).
 • Μανασής, Β., Μουντάκης, Κ., Αυθίνος, Ι., Ντζούφρας, Ι. (2010). Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (21-23 Μαΐου).
 • Μανασής, Β., Μουντάκης, Κ., Αυθίνος, Ι., Ντζούφρας, Ι. (2010). ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Πρακτικά προφορικών & αναρτημένων ανακοινώσεων του 18ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή (21-23 Μαΐου).
 • Papapostolou M., Konstantinakos P., Mountakis K., Georgiadis K. (2010). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: The kinetic activities of children during religious ceremonies and rituals and their social role in archaic and classical Σπάρτη.
 • Avgerinou, V., Margariti, K., Konstantinakos, P., Mountakis, K. (2010). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: The economic impact of the 2009 Athens classic marathon runners on the city of Athens. Πράγα της Τσεχίας 15-18 Σεπτεμβρίου 2010.
 • Αγγελή, Π., Μουντάκης, Κ. Τραυλός, Α., και Κωνσταντινάκος, Π. (2011). Ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στα διδακτικά αντικείμενα του Νέου Αναλυτικού προγράμματος. Πρακτικά Επιστημονικού συνεδρίου ΄΄ Έρευνα και Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη ΄΄ (σελ. 89) Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΕΦΑΑ. Αθήνα 6 8 Μαΐου
 • Costas Mountakis (2011). Olympic Education in Greek Schools: adaption and abandonment. European Association for the Philosophy of Sport (EAPS) PHILOSOPHY OF SPORT IN EUROPE. Charles University in Prague, Faculty of Physical Education and Sport and May 19th-21 p. 36.
 • Παπαδόπουλος, Α., Μουντάκης, Κ., Στεργιούλας, Α., Κωνσταντινάκος, Π. (2011). Κατασκευή ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των παραγόντων οργάνωσης του παιδικού ποδόσφαιρου στην Ελλάδα. (Development of a questionnaire to investigate the factors affecting the organization of the youth soccer in Greece). Πρακτικά 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή 20-21-22 Μαΐου 2011.
 • Παπαδόπουλος, Α., Μουντάκης, Κ., Στεργιούλας, Α., Κωνσταντινάκος, Π. (2011). Παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στα προγράμματα ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης τμημάτων υποδομής (factors affecting significantly in the development of the programs of the youth soccer in Greece). Πρακτικά 19ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Κομοτηνή 20-21-22 Μαΐου 2011.
 • Φουρτούνης, Θ., Τραυλός, Α.Κ., Στεργιούλας, Α., Μουντάκης, Κ. (2012). Αθλήματα που καλλιεργήθηκαν στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ της Ελλάδας την περίοδο 2004-2008. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό. Η απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο. Σπάρτη 7-9 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 65.
 • Φουρτούνης, Θ., Τραυλός, Α.Κ., Στεργιούλας, Α., Μουντάκης, Κ. (2012). Γεωγραφική αποτύπωση της κτιριακής υποδομής των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ στην Ελλάδα την περίοδο 2004-2008. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό. Η απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο. Σπάρτη 7-9 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 65
 • Τραυλός, Α.Κ., Φουρτούνης, Θ., Στεργιούλας, Α., Μουντάκης, Κ. (2012). Μαθητικό δυναμικό των ΤΑΔ-ΕΤΑΔ στη μετα-ολυμπιακή περίοδο 2004-2008. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό. Η απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο. Σπάρτη 7-9 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 66.
 • Παπαδόπουλος, Α., Μουντάκης, Κ., Στεργιούλας, Α., Κωνσταντινάκος, Π. (2012). Η σχέση της κατηγορίας που ανήκει το αθλητικό σωματείο με την οργάνωση της εκπαίδευσης στο παιδικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό. Η απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο. Σπάρτη 7-9 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 67
 • Παπαδόπουλος, Α., Μουντάκης, Κ., Στεργιούλας, Α., Κωνσταντινάκος, Π. (2012). Η σχέση της γεωγραφικής διαστρωμάτωσης του αθλητικού σωματείου με την οργάνωση προγραμμάτων παιδικού ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό. Η απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο. Σπάρτη 7-9 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 68.
 • Κοντοδημάκη, Β., Μουντάκης, Κ., Δημητρίου, Α. (2012). Τα αθλητικά μέσα ως παράμετρος αποτελεσματικής οργάνωσης της στρατιωτικής φυσικής αγωγής στις ένοπλες δυνάμεις. «Αξιολόγηση Αθλητικών Προγραμμάτων». 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό. Η απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο. Σπάρτη 7-9 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 115.
 • Κοντοδημάκη, Β., Μουντάκης, Κ., Δημητρίου, Α. (2012). Ο εκπαιδευτής φυσικής αγωγής ως παράμετρος αποτελεσματικής οργάνωσης της στρατιωτικής φυσικής αγωγής στις ένοπλες δυνάμεις. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό. Η απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο. Σπάρτη 7-9 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 116.
 • Βασιλάκης, Ν., Μουντάκης, Κ., Τριπολιτσιώτη, Α., Στεργιούλας, Α. (2012). Αξιολόγηση διδασκαλίας καθηγητών φυσικής αγωγής. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό. Η απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο. Σπάρτη 7-9 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 160.
 • Μακρή, Σ., Τραυλός, Α., Μουντάκης, Κ., Στεργιούλας, Α. (2012). Διαχείριση ποιότητας ζωής πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό. Η απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο. Σπάρτη 7-9 Δεκεμβρίου 2012, σελ. 172.
 • Παπαδόπουλος, Α., Μουντάκης, Κ., Κωνσταντινάκος, Π. (2013). Ικανοποίηση προπονητών από το σχεδιασμό της εκπαίδευσης παιδιών σε τμήματα υποδομής ποδοσφαίρου. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. Στρατηγικός σχεδιασμός του Ελληνικού Αθλητισμού, έξοδος από την κρίση. Ο.Α.Κ.Α. Αθήνα 13-15 Δεκεμβρίου 2013, σελ. 33.
 • Αργυριάδου, Ειρ., Μουντάκης, Κ., Κωνσταντινάκος, Π., Ζάκας, Α., Μαυροβουνιώτης, Φ., Μαυροβουνιώτη, Χρ. (2013). Οι Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί ως μία μορφή άσκησης και η επίδρασή τους στην κατάσταση διάθεσης ατόμων μέσης ηλικίας. 16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Ε.Γ.Β.Ε., 12-14 Απριλίου, Θεσ/νίκη.
 • Αργυριάδου, Ειρ., Μουντάκης, Κ., Κωνσταντινάκος, Π., Ζάκας, Α., Μαυροβουνιώτης, Φ., Μαυροβουνιώτη, Χρ. (2013). Η επίδραση μιας μονάδας Ελληνικών χορών στην αντιλαμβανόμενη υγεία ατόμων μέσης ηλικίας. 16ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Ε.Γ.Β.Ε., 12-14 Απριλίου, Θεσ/νίκη.
 • Καρακατσάνης, Κ., Κυπραίος, Γ., Μουντάκης, Κ., Στεργιούλας, Α. Η συμμετοχή των μαθητών από δημόσια σχολεία της περιφέρειας Δυτικής Αττικής σε οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες. (Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή: 09-11/5/2014)
 • Καρακατσάνης, Κ., Κυπραίος, Γ., Μουντάκης, Κ., Στεργιούλας, Α. Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή του τρόπου μετακίνησης προς και από το σχολείο μεταξύ των μαθητών σε δημόσια σχολεία της περιφέρειας Δυτικής Αττικής. (Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 22ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κομοτηνή: 09-11/5/2014)
 • Σπετσωτάκη, Ρ., Μουντάκης, Κ., Παπαδόπουλος, Αν. (2016). Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας των αντικειμένων του βιβλίου Φυσικής Αγωγής του εκπαιδευτικού της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου συνεδρίου, Κοινωνία και Σχολείο: μια σχέση υπό διαπραγμάτευση, 13’15 Μαΐου (σελ. 78). Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Κρήτης.
 • Σπετσωτάκη, Ρ., Μουντάκης, Κ., Παπαδόπουλος, Αν. (2016). Η Αξιολόγηση της Εφαρμογής του Βιβλίου Φυσικής Αγωγής του Μαθητή της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού Πρακτικά 1ου Πανελληνίου συνεδρίου, Κοινωνία και Σχολείο: μια σχέση υπό διαπραγμάτευση, 13-15 Μαΐου. (σελ. 79). Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Κρήτης.
 • Σπετσωτάκη, Ρ., Μουντάκης, Κ., Παπαδόπουλος, Αν. (2016). Οι παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των σχολικών βιβλίων Φυσικής Αγωγής της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού. Πρακτικά 1ου Πανελληνίου συνεδρίου, Κοινωνία και Σχολείο: μια σχέση υπό διαπραγμάτευση, 13-15 Μαΐου. (σελ. 79). Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Κρήτης.

Σχετικά με εμάς

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ γεννήθηκε στο Έλος Κισσάμου και είναι Ομότιμος καθηγητής του πανεπιστήμιου Πελοποννήσου όπου διδάσκει στο διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αρχαία Ολυμπία.