Διοίκηση

Διοίκηση

Διοικητικά καθήκοντα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
• Μέλος της επιτροπής αξιολόγησης του συγγραφικού έργου των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής, Ιούνιος 1997, Δ2/12413/10-5-1997.
• Μέλος της επιτροπής σύνταξης των εισηγητικών εκθέσεων και αξιολόγησης του συγγραφικού έργου των υποψήφιων Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής, Ιούνιος 1997, Σ-21/Δ2/12412/10-5-1997.
• Μέλος της επιτροπής σύνταξης των εισηγητικών εκθέσεων και αξιολόγησης των υποψήφιων καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τη θέση του συντονιστή εκπ/σης εξωτερικού 1997. Φ821.1/Ε200/Ζ1/2341/22-5-1997.
• Αναπληρωματικό μέλος του προέδρου της επιτροπής για την αξιολογική κρίση και κατάταξη των υποψηφίων για απόσπαση στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. 1998. Φ. 821/Α171/Ζ1/2004/7-5-1998.
• Αναπληρωματικό μέλος στο συμβούλιο επιλογής Σχολικών Συμβούλων Α/θμιας εκπ/σης Μάρτιος 1999 Δεκέμβριος 2000. Φ351.1/10/Δ1/6399/30-3-1999.
• Μέλος της επιτροπής για την επιλογή ειδικού επιστημονικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 3291/4-4-2001.
• Μέλος της επιτροπής για την εκτίμηση του συγγραφικού έργου των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής 2002. 108205/Δ2/24-10-2002.
• Μέλος της επιτροπής επιλογής εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης για μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή στα διδασκαλεία Δ.Ε. της χώρας. 63830/Γ3/εσ. 295/30-6-2003.
• Μέλος της επιτροπής για την εκτίμηση του συγγραφικού έργου των υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων Φυσικής Αγωγής 2011.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
• Δ/ντής του 1ου Γυμνασίου Χανίων 1986 – 1988.
• Επιλογή στη θέση προϊσταμένου Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπ/σης 1986, δεν αποδέχτηκε το διορισμό.
• Αναπληρωτής του προϊστάμενου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Χανίων 1986 – 1988.
• Σχολικός σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Κρήτης 1988 – 1997.
• Επόπτης της περιοχής Κρήτης της επιτροπής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1994 – 1995 – 1996.
• Μόνιμος πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου1997 – 2000.
• Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2000 – 2005.
• Αναπληρωτής πρόεδρος του Τμήματος Β/θμιας εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 2000 – 2005
• Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σπάρτη από το 2010.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
• Διοργάνωση 20 ημερίδων σε όλη τη χώρα για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής της Α/θμιας Εκπ/σης σχετικά με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και το βιβλίο για τον διδάσκοντα, 1997 – 1998.
• Επιστημονικός υπεύθυνος του πειραματικού προγράμματος “Εισαγωγή της Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας στα σχολεία”, 1998-1999.
• Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ‘’Προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Ολυμπιακής Παιδείας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση’’. 10/1/01/Γ4/14/1-1-2001.
• Επιστημονικός υπεύθυνος του επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής οι οποίοι στη συνέχεια θα χρησιμοποιούντο ως πολλαπλασιαστές. Αθήνα, 8-12 Νοεμβρίου 1999.
• Μέλος του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 7741/7-12-1999.
• Μέλος της επιτροπής συνεργασίας μεταξύ Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΥΠΕΠΘ και Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ‘’ΑΘΗΝΑ 2004’’. 10671/1-8-2001.
• Μέλος της επιτροπής ΄΄ Επιχειρηματικότητα των νέων ΄΄ 2002- 2005.
• Επιστημονικός υπεύθυνος της συγγραφής δέκα βιβλίων Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού και Γυμνασίου 2003-2004.
• Επιστημονικός υπεύθυνος της δημιουργίας των CD Δημοτικού και Γυμνασίου που περιέχουν μουσική για τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής (2003-2004).

Σχετικά με εμάς

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ γεννήθηκε στο Έλος Κισσάμου και είναι Ομότιμος καθηγητής του πανεπιστήμιου Πελοποννήσου όπου διδάσκει στο διεθνές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αρχαία Ολυμπία.